Замисъл

Детско Студио Торбаланче е замислено като училище (школа) за деца от 2 до 6г.
Всеки ден провеждаме занятия (курсове) с различно направление като:

 • Приложни изкуства;
 • Развитие на речта;
 • Умения за самообслужване и развитие на самостоятелността;
 • Физическа активност.

Организирали сме дейността си така, че родителите да могат да избират формата на престой на детето. Възможностите са:

 • 90 минутна;
 • Полудневна;
 • Целодневна.

Какви са нашите цели

 1. Да помогнем на децата да опознаят себе си в реалния живот;
 2. Да следваме интересите на всяко отделно дете;
 3. Да поощряваме свободния избор - децата да проявяват самоинициатива и да избират с какво и по колко да се занимават;
 4. Да ги научим как сами да се справят с ежедневните грижи за себе си и средата, в която живеят;
 5. Чрез игри децата да усвояват знания и умения от различни сфери на реалния живот, математиката, българският език;

Да ги насърчаваме към сътрудничество и работа в екип.

Нашите методи

 • Игрови подход;
 • Методът на Мария Монтесори;
 • Сценични изкуства;
 • Практика преди теория.

Защо го правим

В Детско Студио Торбаланче вярваме, че всяко дете е неповторимо, има свой темп на развитие, лични интереси и уникални творчески заложби.
Единствено чрез свободата да избират спонтанно децата могат да проявят своята индивидуалност и да имат мотивация да развиват и усъвършенстват усвоените знания и умения. Това им дава увереност, адекватна самооценка и добро самочувствие.