Професия родител

Няма по-трудна професия в обществото ни от тази на психолог и учител, упражнявана двайсет и четири часа в денонощието – тя е единствена по рода си и се нарича родител.

Д-р Фицхю Додсън

Изкуството да бъдеш родител

В професионалния си опит като учител в детска градина и по-късно, когато създадох свое място за работа с деца, съм се срещала, разбира се, и с много родители. Едни от тях бяха отдадени на децата си, други объркани, а някои изобщо си нямаха представа какво им се случва. Винаги съм се опитвала да помагам, да дам насока, кураж, вдъхновение, защото самата аз съм родител и често е имало моменти, в които не съм знаела как да постъпя. Но, колкото и трудно да ми е било, никога не съм спирала да търся пътя към децата, както към тези, които съм родила, така и към тези, които са ми поверили.

В един такъв задушевен разговор майка, объркана и обезпокоена, че не разбира двегодишната си дъщеря, отправи към мен следната реплика: „Лесно ти е на теб, ти си професионална майка!“. Бях, меко казано, учудена и не можах да отговоря на това. Но тази нейна реплика ме накара да се замисля и да започна да си задавам различни въпроси. Един от тях беше, дали наистина е възможно родителството да се разглежда като професия? Дали човек би могъл да бъде обучен на това, както може да бъде обучен за инженер, например?

Има редица философи и психолози, които смятат, че да, човек би могъл да бъде обучен на това. Всеки от тях дава свой модел, пречупен през неговия поглед, усещания, ценности. Но има ли един универсален модел? Да напишем учебници по родителство и да го преподаваме в университета? Аз мисля, че не би могло. Защото всяко семейство е уникално, съставено от уникални личности, защото средата, в която живеят е различна. Но може ли все пак човек да се научи да разбира по-добре детето си, да намира по-лесно път до детската душа? Да, може.

Когато стане родител, всеки човек се променя. Някои чувстват загуба, други еуфория, а има и такива, които в първите месеци, след появата на детето, са в нещо като душевна мъгла. Буквално не знаят накъде да тръгнат. Тогава всеки от тях има нужда от подкрепа, помощ и насоки. Имат нужда от някой, който да ги хване за ръка и да ги преведе през този нелесен, изключително отговорен и осеян с подводни камъни свят на родителството. Не, не става дума за поучения, за насилствено насаждане на стереотипи, а имено за подкрепа, за някой, готов да разсее, поне мъничко, мъглата. Да покаже вариантите, да сподели своя опит и, разбира се, да ни запознае с различните теории и гледни точки на хора, които дълги години са работили по тези въпроси.

Работата с деца е и работа с техните родители. Когато родителите са спокойни и уверени, децата са щастливи, адаптивни и социални. Когато родителите са объркани, децата трудно се приспособяват към нови среда и хора, трудно усвояват образователен материал.

Така, с екипа на Детско Студио Торбаланче, стигнахме до идеята Професия родител, а след това и до желание да я реализираме.

Да имаме време, в което:

да можем да разговаряме открито,

да споделяме личен опит,

да черпим от мъдростта на хората, занимаващи се професионално с тази тема,

да се запознаем с различни методологии и теории.

 

За да обхванем по цялостно и задълбочено тематиката, курсът ще е с продължителност 9 месеца, като посещенията ще са два пъти месечно(в началото и в края на месеца) по 1ч. 20 мин.

Всеки месец – една тема

Веднъж месечно– специален гост

Професия родител ще се провежда в Детско Студио Торбаланче

Дни на провеждане: понеделник и сряда

Начало: 18.30 ч.

Край: 19.50 ч.

ТЕМИТЕ:

1 месец: Аз преди Ние

Ще обсъждаме това, какви сме били преди да се обвържем, как сме си представяли тогава живота с друг човек, с какви очаквания и представи сме били за бъдещото си дете.

2 месец: Аз плюс Аз равно ли е на Ние?

Какво се случва, когато две личности заживеят заедно, и колко от това, което сме си представяли преди, се е случило (трудности, компромиси)

3 месец: Появата на То (или има ли живот след появата на детето?)

С какво и как се променя животът ни след появата на детето

4 месец: Клишета, стереотипи или просто народопсихология

За бабите, стереотипите и клишетата, в които се вкарваме, когато има нов член в семейството

5 месец: Детето расте. Ами сега?

Запознаваме се с различни педагогически методики

Периоди от детското развитие

6 месец: Да позволим ли на детето да е независимо?

Страховете, свързани с децата; защо ни е трудно да оставим децата да се справят сами?

7 месец:  Светът на детето в образователните институции

За детската градина и училището, учителите (плюсове и минуси);

Образователни системи и училищата по света

8 месец: Училището започва вкъщи

Как да се занимаваме с детето си вкъщи и да общуваме пълноценно

9 месец: Тема по желание

Темата по желание се заявява от участниците по време на 8-ия месец

Макар че тематиката е сериозна и наистина отговорна, ще се постараем да вкараме и освежаваща доза хумор. В крайна сметка родителството не е само дълг, отговорност и дисциплина. Преди всичко то е щастие, споделени мигове на радост, вдъхновение и много неподправена любов!

Не се страхувай, хвани ме за ръка и ще ти покажа свят, който може би си забравил – света на детството!