ПРОГРАМА

 

Школа за деца 3г.- 11г.

В Детско студио „Торбаланче“ сме разработили педагогически метод, базиран на професионалните подходи и методики на д-р Мария Монтесори, Рудолф Щайнер (Валдорфска педагогика), Шалва Амонашвили (хуманна педагогика), Антон Макаренко (колективът), Януш Корчак (правата и личността на детето).

Развитие на сензориката

–  Работа с природни материали;

–  Игри за стимулиране на различните сетива (обоняние, слух, вкус, допир, зрение).

Защо го правим?

Така се развива концентрацията, детето опознава и контролира своите сетива.

Упражнения от ежедневния живот

– Извършване на дейности, свързани с бита и ежедневието (метене, работа с прахосмукачка, миене на съдове и прибори, сервиране и отсервиране и др.)

Защо го правим?

Усвояването на тези умения дава на детето увереност в себе си, известна независимост и реална представа за неговите възможности.

Език

– Усвояването на родния език е едно от най-важните познавателни умения за развитието на личността. Знаейки, че детето започва да проявява интерес към графичните знаци (буквите) към 2г.6м., ние сме разработили игрова методика, чрез която детето без усилия да се научи да учи и този процес да му носи удовлетворение. Чрез този игрови метод децата започват да четат кратки фрази към края на 4-годишна и началото на 5-годишна възраст, а изписването на букви и кратки думи предхожда този процес (около 3г.6м.- 4г.)

Защо го правим?

-В предучилищния си период детето проявява голям интерес към този процес. Това е т.нар. „сензитивен период за език“ (2г.6м.-5г.);

– Детето получава допълнителна независимост, пред него се отваря един нов свят на познание и то се подготвя за следващия възрастов период (6г.-9г.).

Математически познания

Математиката е навсякъде около нас и децата интуитивно усещат това. Докато са бебета, те лежат в креватчето и гледат различни форми около себе си, усещат пространството, в което се намират, а на малко по-късен етап разглеждат пръстчетата на ръцете си и откриват количеството. Погледната така, математиката не се възприема от децата като нещо трудно и неприятно, а като част от действителността. Сензитивният период за математика е между 3г.6м.-4г. Детето вече е натрупало пасивен и активен речник, ориентира се сравнително добре в пространството, възприема нови епитети. Чрез разработената от нас методика детето в предучилищна възраст индиректно се запознава с основни математически понятия, като в края на периода (6г.-7г.) то без проблем оперира с числата до 20, познава принципа на умножението и делението, познава основните геометрични фигури.

Защо го правим?

– Развиват се логическото и пространствено мислене, концентрацията и паметта;

– Детето възприема математиката лесно, като игра;

– Изгражда способността лесно да усвоява нови понятия и знания.

Светът около нас

Този раздел обхваща всички дейности, свързани с българските обичаи и традиции, географията, биологията и историята, обществото и общностите, взаимоотношенията между хората, чувствата и емоциите.

Всяка сутрин започваме занятията си с песни за родината, за знамето и националния химн.

Защо го правим?

– Смятаме, че децата преди всичко трябва да познават народа си, да знаят от къде и какви са техните корени;

– Важно е децата да могат да разпознават чувствата – както своите собствени, така и на хората, с които общуват; да развиват емпатия, да сътрудничат за разрешаването на конфликтни ситуации;

– Да разпознават различни природни явления, да се ориентират във времето (часовник, календар);

– Да наблюдават и разбират различни природни взаимодействия (причина-следствие): сняг + топлина=вода.

Изкуство и движение

Чрез изкуството децата развиват своите естетически вкус и въображение. Творчеството и работата с ръце им помага да развият както фината моторика, така и умствения си капацитет. Тези дейности ги освобождават от натрупани емоции, изразяват чувствата им (особено чрез спонтанно рисуване).

Чрез подвижните игри децата развиват голямата моторика, опознават възможностите на физиката си.

Творчеството и движението присъстват почти във всички наши занятия, тъй като чрез тях децата затвърждават новите знания (мускулна памет; учене чрез преживяване).