Индивидуални занимания

Индивидуалните курсове в нашето детско студио се провеждат предимно вечер, след като сме свършили работа с децата от занималнята. Също така може да се провеждат в събота или нделя в зависимост от заетостта на родителите и спецификата на работата с детето. Времетраенето на един курс е 60 мин.

Индивидуални курсове за деца, които имат затруднение с усвояването на материала в училище. Според пропуските на детето съставяме план за обучението му. За да може детето полесно да усвои и запомни пропуснатия материал по време на курса вкарваме различни образователни игри. Децата приемат тези часове като време, в което могат да усвоят учебния материал, но в същото време и да се забавляват. Така те постепенно започват да променят отношението си към трудния до този момент учебен материал.

Индивидуални курсове за деца в предучилищна възраст. По време на тези часове децата усвояват езикови познания (писане преди четене, четене, свързана реч, слушане с разбиране), елементарни математически познания (форми, ориентиране в пространството, посоки, време, количество и качество). Преподаването се извършва чрез игри, Монтесори метод и Валдорфска педагогика. Включват се и много творчески похвати (рисуване, моделиране, апликация, песнички).

Индивидуалните курсове за деца с различни обучителни затруднения като дислексия, хиперактивност, дискалкулия. За тези деца е много трудно да се концентрират и да разберат материала докато са в училище. Часовете при нас им дават шанс да усвояват учебния материал по разбираем за тях начин.

 Децата с дислексия бързо се уморяват и за тях е изключително трудно да бъдат концентрирани през целия учебен час в училище. Ние им даваме спокойствието на индивидуалната работа, като в рамките на един астрономически час редуваме занимания по български език, математика и логически игри. И тъй като децата с дислексия имат нужда от повече време, за да усвоят даден материал ние се съобразяваме с темпото на всяко от тях.

Децата с дефицит на внимание и хиперактивност изключително трудно се концентрират, за тях е почти невъзможно да завършат това, което са започнали, имат нужда да стават от мястото си и да се разхождат из помещението. Имайки това предвид по време на индивидуалната си работа с тях ние им предлагаме образователни игри, които включват и движение. Учим ги да изграждат умение за търпение и концентрация чрез методите на Мария Монтесори, да контролират поривите си да стават от мястото си и да се връщат към това, което правят в момента. Това не става бързо и изисква постоянство.

Slide
Slide
previous arrow
next arrow