ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД НА ДЕТСКО СТУДИО ТОРБАЛАНЧЕ

 

 1. Настоящият правилник е създаден с цел установяване на вътрешен ред в детското студио.

С него се съобразяват всички, участващи в образователно-възпитателния процес в детското студио (педагогически персонал, родители и деца).

 • Всички правила имат за цел да подпомогнат образователния процес, спокойната и безопасна среда, емоционалното и физическото здраве на децата и персонала.
 1. Здравословно състояние
  • Децата посещават студиото единствено и само в добро здравословно състояние, което не застрашава здравето на другите деца и възрастните.
  • При промяна на здравословното състояние по време на престоя на детето, педагогът информира родителите, които трябва в рамките на един астрономически час да го вземат и да се погрижат за здравето му.
  • След боледуване на детето родителите предоставят бележка от личен лекар, удостоверяваща, че то е здраво и може да влиза в контакт с други деца.
  • Не се допуска лечение на болно дете в студиото.
  • При установяване на хронично заболяване, алергии и поставяне на диагноза от специалист родителите своевременно информират педагозите, като предоставят съответния документ.
 2. Безопасност
  • Децата не носят от вкъщи играчки и вещи, разделящи се на малки части, чупливи или остри, които могат да застрашат здравето и живота им.
  • В детското студио не се внасят медикаменти, храни и напитки, които не са съгласувани предварително с персонала.
  • В детското студио не се допускат домашни любимци.
  • Приемът на децата става от 08.00ч. до 09.00ч. След това външната врата се заключва. По време на работния процес външната врата е заключена.
  • Родителите не тропат по външната врата на детското студио. При закъснение, за което са предупредили, родителите се обаждат по телефона на педагозите.
  • На територията на детското студио не се допускат под никакъв предлог лица, злоупотребили с алкохол или друг вид упойващи вещества.
  • Децата се предават от педагог на възрастен, вписан в договора. Допуска се дете да бъде взето от друго пълнолетно лице само и единствено след потвърждение на родител/настойник.
 3. Хигиена
  • Децата и персоналът преобуват обувките си на входа на студиото. Родителите и други посетители слагат калцуни.
  • Докато няма отмяна на епидемиологичната обстановка свързана с пандемията от CoVid-19, персоналът, спазва изискванията на МНЗ
  • Преди всяко хранене децата измиват ръцете си с топла вода и сапун.
  • Всеки ден в детското студио се извършва дезинфекция на пода, санитарния възел и помещението, в което играят децата, с препарати, отговарящи на изискванията на РЗИ.
  • Всеки месец помещението се третира с препарат против хлебарки от лицензирана фирма за ДДД.
 4. Образователно-възпитателен процес
  • Образователният процес в детското студио се извършва от професионални педагози.
  • Образователният процес се извършва в група или индивидуално в зависимост от обучителните цели.
  • Методът на обучение в студиото е базиран на българските образователни традиции, метода на Мария Монтесори, идеите на Рудолф Щайнер (валдорфска педагогика), Антон Макаренко, Шалва Амонашвили (хуманно училище).
  • Целите на образователно-възпитателния процес в Детско студио Торбаланче:

5.4.а Да се възпитават у децата любов към България и българските традиции;

5.4.б Да се възпитат социални, толерантни и независими личности;

5.4.в Да се възпита любов към ученето през целия живот, самообразоването, инициативата, любознателността;

5.4.г Да се възпитат личности, поемащи отговорност за своите решения, със свой оригинален мироглед.

5.5. Педагозите помагат на децата на възраст от 7 г. до 12 г. да подготвят домашните си работи.

5.5.а Родителите съдействат за пълното реализиране на домашните работи, ако го изисква ситуацията и по молба на педагога.

5.6. Родителите сътрудничат на педагозите при образователно-възпитателния процес.

5.7. С децата от 5г.-7г. педагозите работят за надграждане и добро усвояване на държавните образователни изисквания за този възрастов период.

5.7.а Родителите работят паралелно с педагозите за доброто адаптиране на детето към новите среда и хора;

5.7.б Родителите допълват и подкрепят целия образователно-възпитателен процес.

 1. Хранене

6.1. Храненето в детското студио се извършва по всички изисквания на БАБХ и РЗИ за организирано детско хранене.

6.2  Храната се доставя всекидневно от лицензирана детска кухня  с превоз, отговарящ на  изискванията.

6.3. Децата в детското студио се хранят три пъти на ден: предобедна закуска (плод), обяд (супа и основно), следобедна закуска (плод; тестено изделие; др.)

Детско Студио Торбаланче не осигурява сутрешна закуска. Децата идват в студиото яли вкъщи.

 1. Други

7.1.  Приемът сутрин е от 08.00 ч. до 09.00 ч.

Не се препоръчва системно закъснение, тъй като това прекъсва учебния процес и се нарушава целостта на занятията.

7.2. Вечер детското студио работи до 18.00ч.

При извънредни обстоятелства се допуска по-късно взимане на деца (в рамките на 30 минути), като родителят/настойникът своевременно е предупредил за това.

7.3.  Всяко дете получава от педагозите внимание, грижа и любов.

 

 

ВИЖ ОЩЕ