Валдорфска педагогика

Да възприемем детето с уважение,
да го възпитаме с любов,
да му дадем свобода.

Рудолф Щайнер
Основател на Валдорфската педагогика е Рудолф Щайнер, роден през 1861 г в Австрия. Доктор по философия и основател на антропософията. Той създава първото в света училище с възпитание във валдорфска педагогика през 1919 г в Щутгарт, Германия.

Възникване на училищата
През 1919 год. много мислещи хора са се съмнявали дали старите принципи са способни да помогнат за разрешаването на социалните и културни проблеми на деня. Така индустриалецът Емил Молт предлага на д-р Рудолф Щайнер, австрийски учен и философ, роден през 1861 г и познат в началото на XX век като неортодоксален, оригинален мислител, да създаде нова форма на училище за децата на работниците в цигарената фабрика „Валдорф-Астория“ в Щутгарт. Съзнавайки, че способността за приемане и оценяване на нови идеи, така слабо развита сред човечеството, не може да бъде подобрена от само себе си, Рудолф Щайнер приема да използва възможността да покаже как програмата и методите на преподаване могат да спомагат за най-добро развиване на ясна мисъл, будни чувства и силна воля. Така през 1919 год. отваря врати първото Щайнерово Валдорфско училище.

4235297113_74b8896695

Основи на педагогиката
Обучението по тази система включва в себе си практически, артистични и интелектуални умения, които естествено се хармонизират в ежедневието. Важен аспект в обучението е въображението, развитието на мисленето, усещането за изкуството и развитието на цялата палитра от човешкия потенциал на всеки един. Целта е да бъдат възпитани свободолюбиви и волеви хора, които да са морално ангажирани към себе си и обществото и преследващи собствената си съдба. За да се справят с трудностите и темпото в ежедневието на съвременния човек, малките деца биват учени на гъвкавост, динамика, самосъзнание и ясна представа за това, че човек се учи цял живот.

Според Щайнер, е необходимо изграждане на творческо изкуство у всяко дете и не е правилно да се набляга на науката от ранна възраст. Урокът е произведение на изкуството. Тя поставя естетиката в основата на обучението и възпитанието, тъй като детето започва да чувства далече преди да започне да мисли съзнателно и защото това отговаря на познанието за природата на човека и етапите на развитието му и на целта към детето да се подхожда холистично, т.е. то е цялостно същество и е нужно да се развиват всички негови дадености: тялото, душата и духът.

Основните концепции, на които се базира валдорфската педагогика са:
– интелигентност, съпричастност и самоуважение;
– физическа виталност, добра форма и постоянство;
– духовна дълбочина, отдадена на уважението и отговорността към природата, към работата и към останалите човешки същества. Всички деца се раждат с тези качества. Фокусът на валдорфската педагогика е да „събуди“ този техен потенциал.

vp002

Какво предлага Валдофското училище? Съвместно обучение на момичета и момчета, 2 чужди езика и курс по изкуства от първата година, не се допуска повтаряне на учебната година. Стимулира взаимопомощта, като по-надарените ученици помагат на по-бавно обучаващите се. Учителите се стараят да направят часа по-интересен и завладяващ и да развият способностите на учениците сами да достигнат до същността на материята, а не да им предлагат готови формули за разрешаване на всеки проблем.  Освен това взаимното разрешаване на проблеми от различно естество от хора с различни интелектуални и емоционални заложби е една добра подготовка за бъдещия професионален живот.
До четвъртата учебна година не се въвежда компютърно обучение, за да не се ограничават комуникативното и социално развитие на децата.
Валдофското училище не насажда определен мироглед на учениците си.

Валдорфската педагогика в България. От около 10 години това движение се развива и в България. Провеждат се обучителни семинари за учители с преподаватели  от Германия и Холандия.