Занималня

 

Групово и индивидуално обучение за деца от 5г. до 12г.

Децата от училищен етап идват при нас преди или след занятията в училище. За децата от предучилищен етап има два варианта на обучение: полудневно и целодневно. Индивидуалните занимания с децата не са обвързани с посещение на детското студио. Работим както с деца, посещаващи груповите занятия, така и с други деца, които имат нужда от допълнителна подготовка и специфична помощ в обучението.

Нашата цел е да им помогнем не само да напишат домашните си, но и пълноценно да усвоят учебния материал, като правим този процес интересен и понятен за тях. От дългогодишната ни работа знаем, че днешните деца са различни, а времето, в което растат, се променя динамично. Точно затова им поднасяме образователното съдържание така, че да го разберат и усвоят лесно. Чрез различни на пръв поглед педагогически, възпитателни и образователни методики  провокираме у децата желание да научават, да търсят, да намират отговорите на въпросите, които ги интересуват.

Разработили сме обучителен подход, който съчетава  традиционни за България, световно утвърдени (д-р Мария Монтесори, Рудолф Щайнер) и наши авторски образователни похвати.

Тъй като децата имат различно темпо на усвояване на нови знания и затвърждаване на стари, сме разделили работата си на две части: групови  и индивидуални занимания.

Винаги, когато климатичните условия са подходящи, излизаме навън.

Предучилищен етап (4 – 7 години)

Престоят на децата при нас може да бъде както полудневно, така и целодневно.

За децата в този възрастов период се използва предимно игрови подход. По този начин подготовката за училище става плавно и естествено.

За овладяване и запознаване на математическите действия и понятия един от най-продуктивните методи е този на Монтесори. Тъй като тя смята, че чувствителният период за усвояване на математическите знания е от 4 години, има материали, които много помагат за това.

Езиковите упражнения като запознаване на детето със звукове и букви, подготовка на ръката за писане, развиване на концентрацията, се възприемат от децата като игра, чрез която те приемат новите умения.

Подготвяме децата да придобиват социални умения като работа в екип, съпричастност, толерантност и търпение.

 

Начален училищен етап (1-4 клас)

Децата в този възрастов период в началото усвояват умения за учене. С тях работим предимно по домашните задачи. Помагаме там, където има нужда, и показваме на децата как сами да стигат до отговорите. Правим кратки почивки между домашните по отделните предмети, защото децата в тази възраст се уморяват по-бързо и губят концентрация. С децата, които са в 4 клас, се подготвяме и упражняваме за Националното външно оценяване.

Гимназиален етап (5 -6 клас)

С учениците от тази възрастова група обсъждаме подробно уроците по разказвателните предмети. По „Човекът и природата“ обясняваме и изясняваме научната терминология, правим нагледни демонстрации и така те по-добре разбират причинно-следствените връзки на различни природни явления или физични закони. Географските термини и понятия стават разбираеми за децата, когато те се научат как да работят с карта и глобус.

Историческите събития и факти им стават по-ясни и лесни за запомняне, когато ги обсъждаме в свободна беседа. Така те едновременно се научават да разсъждават върху дадена тема, но и да се придържат към хронологията на събитията. По Български език и Математика след като си напишат домашното преговаряме урока и, ако детето среща затруднения, правим допълнителни упражнения.

Индивидуални занимания

Индивидуалните занятия са много специфична дейност, която е отделно от груповите занимания. Работим както с деца, посещаващи занималнята, за да надградим учебния материал или да попълним различни пропуски, така и с деца, които не посещават детското студио. Тъй като в индивидуалната работа с децата работим според тяхното темпо, състояние и специфични нужди възрастовата граница не е фиксирана.

Тези занимания са подходящи в няколко случая:

  •  Когато смятате, че детето Ви има нужда да усвои допълнителни знания и умения по някои  образователни направления;
  •  Когато детето е с дислексия или дефицит на внимание;
  •  Когато детето е в предучилищна възраст и Вие имате желание то да получи допълнителни познания и умения (да се научи да чете, да усвои елементарни математически понятия, да развие усета си за творчество и света около нас).

За децата с дислексия и дефицит на внимание е изключително трудно качествено да приемат информацията, подадена им в училище или в детската градина. Те усвояват знанията чрез съвсем различна методика, която ние отдавна сме разработили и резултатите от нея са с висока ефективност. Методът на д-р Мария Монтесори също дава много добри резултати. Децата са заинтригувани, изясняват им се понятия, които до този момент са били за тях абсолютно неразбираеми.

Индивидуалните занимания обикновено се провеждат вечер, с времетраене един астрономически час. Може да са веднъж или два пъти седмично, като това е съобразено с особеностите и спецификата на работа с всяко дете.

Slide