Занималня за деца от 5 до 12 г

Децата от подготвителен клас и училищен етап идват при нас преди или след занятията в училище. За децата от предучилищен етап има два варианта на обучение: полудневно и целодневно.

Помагаме на децата  да напишат домашните си и пълноценно да усвоят учебния материал, като правим този процес интересен и понятен за тях.  Поднасяме им образователното съдържание така, че да го разберат и усвоят лесно. Чрез различни на пръв поглед педагогически, възпитателни и образователни методики  провокираме у децата желание да научават, да търсят, да намират отговорите на въпросите, които ги интересуват.

Предучилищен етап (5 – 7 години)

Престоят на децата при нас може да бъде както полудневно, така и целодневно.

За децата в този възрастов период се използва предимно игрови подход. По този начин подготовката за училище става плавно и естествено.

За овладяване и запознаване на математическите действия и понятия един от най-продуктивните методи е този на Монтесори.

Езиковите упражнения като запознаване на детето със звукове и букви, подготовка на ръката за писане, развиване на концентрацията, се възприемат от децата като игра, чрез която те приемат новите умения.

Изключително важно е в този възрастов период децата да прекарват повече време навън, така че се стремим винаги, когато е възможно да им го осигурим.

Подготвяме децата да придобиват социални умения като работа в екип, съпричастност, толерантност и търпение, а взаимадействието с по-големите деца в студиото допълнително ги мотивира да искат да научават повече.

Начален училищен етап (1-4 клас)

Децата в този възрастов период в началото усвояват умения за учене. С тях работим предимно по домашните задачи. Помагаме там, където има нужда, и показваме на децата как сами да стигат до отговорите. Правим кратки почивки между домашните по отделните предмети, защото децата в тази възраст се уморяват по-бързо и губят концентрация. С децата, които са в 4 клас, се подготвяме и упражняваме за Националното външно оценяване.

Гимназиален етап (5-6 клас)

Началото на този етап (5кл.) е изключително трудно за децата, тъй като им се налага да се запознаят с много и нови учители. Всеки от тях има своите изисквания и в началото децата са много объркани. Ние сме до тях да ги подкрепим както  с учебния материал, който изобщо не е лесен, така и емоционално.

С учениците от тази възрастова група обсъждаме подробно уроците по разказвателните предмети, защото с разказването им срещат много големи трудности. По „Човекът и природата“ обясняваме и изясняваме научната терминология, правим нагледни демонстрации и така те по-добре разбират причинно-следствените връзки на различни природни явления или физични закони. Географските термини и понятия стават разбираеми за децата, когато те се научат как да работят с карта и глобус.

Историческите събития и факти им стават по-ясни и лесни за запомняне, когато ги обсъждаме в свободна беседа. Така те едновременно се научават да разсъждават върху дадена тема, но и да се придържат към хронологията на събитията. По Български език и Математика след като си напишат домашното преговаряме урока и, ако детето среща затруднения, правим допълнителни упражнения.