Статии

Възпитателният процес е процес, който търпи постоянно развитие, и отделните му детайли зависят от общия тон, зададен в семейството. А общият тон не може да бъде измислен и поддържан изкуствено. Общия тон, скъпи родители, го задавате с вашия собствен живот и вашето собствено поведение.

Това, разбира се, не означава, че той безпрекословно е следвал родителските наставления. Но в паметта му завинаги остава наученото от „родителското тяло“ и това, което той решително е отхвърлял.

Преди да изложи конструктивните си педагогически възгледи, той подлага на унищожителна критика всички възпитателни системи, които според него пречат за хармоничното развитие на децата. Той напада цивилизацията, която отнема естествените свободи и права на човека и го превръща в роб.

Неговото либерално възпитание почива основно върху взаимоучението, дисциплината чрез труд, уважението и, най-вече, обичта и доверието.

Роден е през 1592 г. най-вероятно в моравското село Нивнице (в различни източници като негово родно място се споменават и други селища, като Комна, поради връзката с фамилията Коменски, и градчето Ухерски Брод, където протича детството на Коменски).

Въпреки напредналата си възраст, Шалва Амонашвили може да се похвали с активен творчески живот. Той води семинари и майсторски класове за учители от Русия и страните от ОНД, Прибалтика, Украйна. Работи със студенти и аспиранти.

Нейният метод на образование е модел, в който децата с различни умствени и физически способности живеят и учат в естествена среда, в смесени възрастови групи (минимум 25, максимум 40 деца). Това много наподобява обществото, в което ще живеят като възрастни.

Родената на 6 ноември 1908 г. Франсоаз Маре, по-късно станала известна като Франсоаз Долто, е четвъртото от седемте деца в заможното семейство на военен инженер. Родителите й принадлежат към добропорядъчната парижка буржоазия.

Полският педагог създава първото списание, в което се публикуват материали, изпратени от деца и предназначени предимно за детската читателска публика. Те излизат в рубриката „Малък преглед”. Корчак е сред първите изследователи в областта на детското развитие и психология и педагогическата диагностика.

През 1919 год. много мислещи хора са се съмнявали дали старите принципи са способни да помогнат за разрешаването на социалните и културни проблеми на деня.